Systemy Przesuwne

Sliding 600

System bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy wewnętrznej. Podstawowym przeznaczeniem systemu jest konstrukcja różnych typów okien i drzwi przesuwnych.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 31-96 mm.

W ofercie znajdują się również ościeżnice dwu i trzytorowe, dzięki czemu można budować konstrukcje o większej ilości skrzydeł w jednej ramie.

Charakterystyka

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio
  • możliwość zastosowania specjalnych okuć i wykonania okien podawczych przesuwanych w pionie.
Kształtowniki aluminiowe

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

Wypełnienia

szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne o grubści: 4 - 20 mm

Sposoby wykończenia powierzchni

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, brązowy - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna

Uszczelki

z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2

Okucia

systemowe

Chcesz poznać lepiej nowy system okienny - zajrzyj do prospektu PONZIO.

Sliding 600tt EVO

System profili aluminiowych przeznaczony do wykonywania izolowanych termicznie okien przesuwnych bądź segmentów przesuwnych do elementów zabudowy zewnętrznej, np. obudowy balkonów i loggii.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych, bądź innych o grubości 26-30 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 46 mm w przypadku skrzydeł oraz 73/95 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 131,5/153,5 mm w przypadku ościeżnic trzytorowych. Możliwa do osiągnięcia minimalna szerokość centralnego słupka - 37 mm zapewnia smukłość i sztywność konstrukcji. W systemie SL 600tt EVO montowane są okucia systemowe Ponzio.

Szczelność wyrobów systemu SL 600tt EVO zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM osadzonych na obwodzie każdego przesuwnego segmentu oraz uszczelek osadczych.

Charakterystyka

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami Ponzio
  • możliwość wykonania połączeń narożnych poprzez przycięcie pod kątem 90° lub 45° końców profili

Chcesz poznać lepiej nowy system okienny - zajrzyj do prospektu PONZIO.

Sliding 1200tt

System izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej podnoszono-przesuwnych np. obudowy balkonów i loggii. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 50 mm w przypadku skrzydeł i szczeblin oraz 120 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 184 mm w przypadku ościeżnic trzytorowych.

Charakterystyka

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio
  • możliwość wykonania konstrukcji z niskim progiem
Kształtowniki aluminiowe

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

Wypełnienia

szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne o grubości: 6 - 37 mm

Sposoby wykończenia powierzchni

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, brązowy - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna

Uszczelki

z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2

Okucia

okucia systemowe PONZIO i firmy G-U

Dopuszczenia i świadectwa jakości

wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1

Chcesz poznać lepiej nowy system okienny - zajrzyj do prospektu PONZIO.

Sliding 1600tt

System podnoszono-przesuwny izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Budowa profili pozwala na wykonywanie stabilnych konstrukcji o dużych gabarytach, nawet 8-skrzydłowych, o bardzo dużym ciężarze skrzydła.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 67 mm w przypadku skrzydeł, oraz 160 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 247 mm - w przypadku ościeżnic trzytorowych i 334 mm dla czterotorowych.

W systemie jest możliwość zastosowania wypełnień o grubości do 51 mm. Cechuje go wysoka szczelność na warunki atmosferyczne.

Chcesz poznać lepiej nowy system okienny - zajrzyj do prospektu PONZIO.

Sliding 1600tt HI

Wariant systemu podnoszono-przesuwnego SL 1600tt przeznaczony do wykonywania konstrukcji o szczególnie wysokich wymaganiach dotyczących izolacyjności termicznej.

W wersji PLUS współczynnik przenikania ciepła Uf wynosi od 2,1 W/m2K, a w najcieplejszej wersji HI ramowy współczynnik przenikania ciepła Uf wynosi od 1,8 W/m2K.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 67 mm w przypadku skrzydeł, oraz 160 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych, 247 mm - w przypadku ościeżnic trzytorowych i 334 mm - w przypadku ościeżnic czterotorowych. Budowa profili pozwala na wykonywanie stabilnych konstrukcji o dużych gabarytach, nawet 8-skrzydłowych, o bardzo dużym ciężarze skrzydła.

W systemie jest możliwość zastosowania wypełnień o grubości do 51 mm.

Charakterystyka

  • możliwość zastosowania kilku wariantów "docieplenia" (standard, wersja PLUS, wersja HI)
  • wysoka szczelność systemu na warunki atmosferyczne
Kształtowniki aluminiowe

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

Wypełnienia

szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne o grubości: do 51 mm

Sposoby wykończenia powierzchni

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, brązowy - spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna

Uszczelki

z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2

Okucia

okucia systemowe PONZIO i firmy G-U

Dopuszczenia i świadectwa jakości

Wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1 + A1

Odporność na włamanie: RC2 wg PN - EN 1627

Chcesz poznać lepiej nowy system okienny - zajrzyj do prospektu PONZIO.